วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2
ห้องเรียนครูวษุนี

..ขอแสดงความยินดีกับผลงานนักเรียน..

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.6

เด็กชายสิงหนาท จันทร์สว่าง และ
เด็กชายณัฐภัทร เพียงลิ้ม      

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
คว้ารางวัล ระดับ เหรียญทอง
ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 70 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นเป็นการต่อยอดจากการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การนำวัสดุที่แล้วกลับมาใช้ใหม่ ขอชื่นชมนักเรียนที่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ

เข้าสู่บทเรียน เรื่อง การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

ภาพบรรยากาศในห้องเรียน

ผลงานนักเรียน
เรื่อง การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่